港式五张

Thêm 170.000 lính nữa cho sự mở rộng của NATO

  
LIVE      

港式五张

Thêm 170.000 lính nữa cho sự mở rộng của NATO

Cuộc chiến giữa nga và Ukraine đã bắt đầu vào tháng 22, tổng thống nga puting ngày 1 ký sắc lệnh mở rộng quân đội, số lượng quân đội tăng gần 170.000 người, đưa số lượng quân đội hoạt động lên đến 1, 32 triệu người, tổng số quân đội lên đến 2, 2 triệu người.

Đây là sự gia tăng quân đội thứ hai của nga kể từ năm 2018. Vào tháng 8 năm 2022, puting đã ra lệnh tăng 137.000 người, tổng số quân đội lên đến 2 triệu người.

Sắc lệnh này được ban hành trong những tháng gần đây, khi cả Ukraine và nga đều cố gắng tiến bộ trong chiến tranh và tăng cường lực lượng.

Bộ quốc phòng nga cho biết sắc lệnh này không đại diện cho việc mở rộng cuộc tuyển mộ, nhấn mạnh rằng không có cuộc tuyển mộ hay các kế hoạch huy động quân sự khác, gọi đó là một phản ứng "đầy đủ" đối với "các hoạt động xâm lược của NATO". Năm 2022, chiến dịch tuyển quân ở nga đã dẫn đến việc nhiều người đàn ông trốn khỏi nước nga.

Bộ trưởng bộ quốc phòng nga là ông shoigu đã nói rằng cần đến 1, 5 triệu người để đảm bảo an ninh quốc gia đầy đủ, nhưng không tiết lộ khi nào kế hoạch đó sẽ được thực hiện.

Theo báo cáo của cna Reuters và AFP, trong vài tháng gần đây, quân đội nga đã chuyển từ tuyển dụng sang tuyển dụng, hứa hẹn những phần thưởng kinh tế hấp dẫn, đặc biệt là ở vùng hẻo lánh.

Dmitry Medvedev, cựu tổng thống nga và là phó chủ tịch hội đồng an ninh liên bang nga, cho biết vào ngày 1 tháng 1 đến ngày 1 tháng 12 năm 2023, đã tuyển dụng hơn 452,000 người theo hợp đồng vào quân đội nga.

Eve I ¿ E  ² a ba phần ‹ e ³ “ e được ” city e ‚ ² e ¤¨ c ˆ † c ‚ ¸ æ ¶ ‰ a ¤– a œ ‹ æ   æ € – a ˆ † a 

A € € a € € œ a – I phần tư š e  ² a ba phần ‹ e ³ “ æ điều torah ‰ e ˜ e €  a ³ ¶ a œ ‹ c được ‹ a city ¤" a ¸ e được ” city e ‚ ² e ¤¨ 3 æ — ¥c ™ phần tư c ” Ÿ c ˆ † c ‚ ¸ a € ‚ \ c ba phần Ž e  ¯ c ¤ba phần

A € € a € € a €  a ¤" a … ¬ a ± e ¨ Š a € ‘ æ “ š c ba phần Ž e  ¯ c ¤ba phần a ± e  “ I phần tư š e  ² a ba phần ‹ e ³ “ a  — e ƒ ¨ a  — æ ‹ ‰ c ‘ ™ c œ  e ¦ ¬ æ ‹ ‰ c ¶ a ¸ ‚ æ điều torah ‰ e ˜ e €  a ³ ¶ a œ ‹ c được ‹ a city ¤" a ¸ e được ” city e ‚ ² e ¤¨ 3 æ — ¥c ™ phần tư c ” Ÿ c ˆ † c ‚ ¸ I phần tư Œ e € æ ˆ  e ‡ ³ a ° ‘ 4a º º eve æ a º ¡ A €  c ´ „ 50a º º a  — a ‚, a € ‚ e  ² a ba phần ‹ e ³ “ c ¸ ½ c µ ± e ¦ ¬ c "‘ æ – ¯ æ Œ ‡ æ Ž a" € Œ a ¤– a œ ‹ æ   æ € – a ˆ † a  a €  e điều torah ½ e € C ˆ † c ‚ ¸ a º ‹ eve a ¶ a € ‚ e  ² a ba phần ‹ e ³ “ æ ¦ e điều torah  e ƒ ¨ e š Š c ¸ ½ a  ƒ e ¬ € e •, a ¸ ƒ a ‹ ž c ´  c ¨ ± I phần tư Œ æ ¤æ ¬ ¡ A º ‹ eve a ¶ a  ¯ e ƒ ½ æ ˜ ¯ a € Œ c © † æ – ¯ æ ž — æ ¦ e điều torah  a ˆ † a  a €  c š „ a ± a ba phần © e ¡ Œ a ‹ • a € ‚

A € € a € € æ điều torah ‰ e ˜ e €  a ³ ¶ c © † æ – ¯ æ ž — e ‡ ª æ eve ² a  € e ¦ a ¯ Ÿ a ± € e •, e được ba phần a city ¤e  city Š æ ‰ Ž e ª ª I phần tư Œ c ˆ † c ‚ ¸ c ™ phần tư c ” Ÿ a œ ¨ 3 æ — ¥a ¸ Š a  ˆ 7 æ ™ ‚ 40a ˆ † a, ¦ a  ³ I phần tư Œ a ¸ æ ¡ A ¸ city c ” Ÿ c • ¶ æ ™ ‚ æ điều torah a œ ¨ e được ” city e ‚ ² e ¤¨ a … "a  ƒ a Š a ¤© a eve ¸ æ • ™ a ® — æ • ™ æ eve ´ a ‹ • a € ‚ c ˆ † c ‚ ¸ c ” ± a ¸ € a € ‹ c ° ¡ æ ˜ “ c ˆ † c ‚ ¸ e điều torah  c ½ ® a phần tư • e µ, I phần tư Œ e ¦ æ – ¹ c › ® a ‰  æ điều torah a ba phần ž e © ² e điều torah  c ½ ® a … ¥æ ‰ ‹ e – ‹ a ± • e ª ¿ æ Ÿ ¥a € ‚ c ˆ † c ‚ ¸ a º ‹ eve a ¶ e € æ ˆ  e ‡ ³ a ° ‘ 4a º º eve æ a º ¡ I phần tư Œ a Œ … æ ‹ ¬ 3a   a ¥³ æ € chữ "I phần tư › a  ¦ æ œ ‰ c ´ „ 50a º º a  — a ‚, I phần tư Œ e ¢được e € city  a ba phần € a … © a ® ¶ e † e ™ city ¢æ Ž ¥a  — æ eve ² c ™ ‚ I phần tư Œ a … ¶ a ¸ 6a º º æ ƒ … æ ³  a  ± æ ® † a € ‚ æ điều torah ‰ e ˜ e €  a ³ ¶ a œ ‹ c Được ‹ a city ¤" a ¸ a ® điều torah a ¸ ƒ æ š æ city ™ ‚ a  œ e ª ² I phần tư Œ a ¸ ¦ a œ ¨ æ ¡ a œ ’ a … "a ¢ž a Š a ® ‰ a ¿  a Š › e ‡  a € ‚

A € € a € € e ¦ ¬ c "‘ æ – ¯ a œ ¨ a ¸ € eve a ½ e  ² æ ˜ Ž a ¸ a phần tư, c ƒ ˆ e ´ e ² ¬ a € Œ a ¤– a œ ‹ æ   æ € – a ˆ † a  a €  c Š ¯ a ¸ ‹ c š „ e ‚ ª æ ƒ ¡ C ½ ª e ¡ Œ I phần tư Œ a ¸ ¦ a phần tư, e ª ¿ A °  c „ ¡ E ba phần œ a ¹ ³ æ ° ‘ æ – ½ a Š æ š ´ a Š › c š „ æ ¥µ c được ¯ a city ˆ † a  a ° ‡ e ¢được e ¦ city – c ‚ º c ¤ba phần æ œ ƒ c š „ æ • µ a º º a € ‚ e  ² a œ ‹ e ˜ ² e ƒ ¨ e • o c ‰ ¹ a ¥" a ¤š c ba phần … a º ¦ e  ² c ¨ ± I phần tư Œ æ œ ‰ e, ¡ e ± ¡ e ¡ ¨ æ ˜ Ž æ ¤æ ¬ ¡ a º ‹ eve a ¶ c ‰ ½ æ ¶ ‰ a ¤– a œ ‹ a ‹ ¢a Š › a € ‚ a ¸ ƒ a ‹ ž c ´  c ¨ ± I phần tư Œ c ˆ † c ‚ ¸ a  ¯ e ƒ ½ æ ˜ ¯ a °  e  ² c • ¶ a ± € e ‡  a °  a phần tư Š æ – ¯ e ˜ æ ¿ € e € ² c µ „ c ¹ ” eve e  a º ‹ e ¡ Œ a ‹ • c š „ a ± a ba phần © a € ‚ 1 æ — ¥I phần tư Œ e  ² eve e  æ – ¹ a º º a “ ¡ A œ ¨ a  — e ¦ ¬ a º ¬ e  ” c ‘ ™ c œ  æ eve ” æ “ Š a ¸ € a € ‹ æ ¥µ c được ¯ c city µ „ c ¹ ” æ “ š eve e ž I phần tư Œ æ ¶ ˆ eve æ … 11a   æ ¥µ c được ¯ a city ˆ † a  a € ‚ e ¦ æ – ¹ c ¨ ± I phần tư Œ e € ™ a º › æ ¥µ c được ¯ a city ˆ † a  e š ¸ a ± ¬ a € Œ c © † c ‰ ¹ c µ „ c ¹ ” a €  a € ‚

A € € a € € 2017a ¹ ´ I phần tư Œ a ® điều torah e ª “ æ • ˆ a ¿ æ ¥µ c được ¯ c city µ „ c ¹ ” a € Œ a phần tư Š æ – ¯ e ˜ a œ ‹ a €  I phần tư ˆ ISISi phần tư ‰ c š „ e  ² a ba phần ‹ e ³ “ æ ¥µ c được ¯ c city µ „ c ¹ ” e ˜ ¿ A ¸ ƒ æ ² ™ e € ¶ a ¤æ city ¦ e điều torah  a ’ Œ a € Œ c © † c ‰ ¹ c µ „ c ¹ ” a €  a ¸ € a º ¦ a ½ ” æ “ š e ¦ ¬ æ ‹ ‰ c ¶ I phần tư Œ a Š æ city Œ  c • ¶ a œ ° a ± … æ ° ‘ c ‚ º a º º e ³ ª a ¸ ¦ e ˆ ‡ eve e  e ¦ a º ¤c  được a city € ‚ c ‚ º æ œ Ÿ 5a € ‹ æ œ ˆ c š „ æ ˆ ° a º ‹ e € æ ˆ  æ • ¸ a   e  ¬ a º º æ µ  e › ¢a ¤± æ ‰ € I phần tư Œ e ‡ ³ a ° ‘ 1200a º º eve æ a º ¡ a € ‚

70% dân số gaza không có nước sạch
港式五张 Sơ đồ trang web