港式五张

Tuyết rơi ở Munich "frozen" đảo các chuyến bay, tàu hỏa dừng lại

  
LIVE      

港式五张

Tuyết rơi ở Munich "frozen" đảo các chuyến bay, tàu hỏa dừng lại

Nhiều nước châu âu bị bão tuyết làm tê liệt giao thông đường bộ và hàng không.

Lượng tuyết rơi nhiều nhất vào tháng 12 kể từ năm 1933. Dây cáp cao áp phủ tuyết trên đường phố, các nhà chức trách nhận được hàng trăm tai nạn liên quan đến tuyết và nhiều người bị thương. Công ty đường sắt đức cho biết chuyến tàu không thể đến ga trung tâm Munich vì tuyết rơi nên chuyến tàu dài sẽ không trở lại vào ngày 4.

Chuyến bay chuyến bay số 760 của phi trường Munich bị hủy bỏ vào ngày 2. Thông báo trên trang web chính thức của sân bay Munich cho biết chuyến bay không thể cất cánh hoặc hạ cánh cho đến ít nhất ngày 3 giờ địa phương. Một khách du lịch bị kẹt ở sân bay trong cơn bão nói: "tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, thậm chí cả mạng lưới không thể sử dụng được, và lúc đó hoàn toàn bất lực và chỉ có thể kiên nhẫn".

Tuyết lớn cũng ảnh hưởng đến việc hủy bỏ nhiều hoạt động, bao gồm việc đóng cửa chợ giáng sinh, đóng cửa cáp treo trượt tuyết, trì hoãn các trận đấu giữa Bundesliga và liên minh Berlin.

Các phương tiện truyền thông địa phương cũng báo cáo rằng mặt đường đóng băng gây ra nhiều tai nạn giao thông.

Ở áo và thụy sĩ cũng bị bão tuyết tấn công nên cảnh báo người dân về trận tuyết lở. Ở miền tây nước áo, tuyết rơi 50 centimét và cảnh báo tuyết lở ở mức cao thứ hai. Anh cũng bị ảnh hưởng cơn bão giáo, thời tiết khu vực phía đông và tây bắc nước anh với con, và khu vực Scotland phát ra báo động, hoặc ý nhiệt độ xuống đến -- 10 ℃ (khoảng 14 ℉). Đường băng ở sân bay quốc tế Glasgow bị đình chỉ vì tuyết rơi nhiều hơn dự kiến.

Eve I ¿ A, eve ´ a ¥e ¡  c ª  / c ´ … æ Carey barber µ æ ˆ ° e › ² a ¯ † a ¸ ƒ c ba phần Ž eve e  æ “ Š e  ½ a ¹ Ÿ e – € c „ ¡ A º º æ © Ÿ

A € € a € € œ a – I phần tư š c ba phần Ž eve e  a € Œ a  ¡ A ° phần tư a €  e ™ Ÿ e © … e €  e ‰ ¦ 10 æ œ ˆ 19 æ — ¥a œ ¨ c ´ … æ µ, e – ‹ c  æ city “ Š e  ½ a ¹ Ÿ e – € e ƒ ¡ a ¡ ž æ ¦ e điều torah  c š „ a ° Ž a ½ ˆ a ’ Œ c „ ¡ a º º æ © Ÿ a € ‚ \ æ ³ • æ – ° c ¤ba phần

A € € a € € a €  a ¤" a … ¬ a ± e ¨ Š a € ‘ c ¶ œ a  ˆ c ba phần Ž e  ¯ c ¤ba phần a €  a  Š a ³ ¶ eve e › e ¦ – a  ° a €  a € Š æ ¯  æ — ¥e ƒ µ a ± a € ‹ a ± e  “ I phần tư š c ba phần Ž a œ ‹ eve e  æ – ¹ 3 æ — ¥c ¨ ± I phần tư Œ c ba phần Ž eve e  a € Œ a  ¡ A ° phần tư a €  e ™ Ÿ e © … e €  e ‰ ¦ a ’ Œ 3e ‰ ˜ a • † e ˆ ¹ a œ ¨ c ´ … æ µ, a  — e ƒ ¨ e  a ˆ ° a ¹ Ÿ e – € e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  e ¥² æ “ Š I phần tư Œ a € Œ a  ¡ A ° phần tư a €  e ™ Ÿ e – ‹ c  æ city “ Š e  ½ a º † 3 æ ž ¶ a ba phần † e ¥² c š „ c „ ¡ a º º æ © Ÿ a € ‚ e ƒ ¡ a ¡ ž æ ¦ e điều torah  æ ‰ ¿ e ª  a °  a … © e ‰ ˜ a € Œ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — e ˆ ¹ e eve š a €  c ™ phần tư a ‹ • c „ ¡ A º º æ © Ÿ a ’ Œ a ° Ž a ½ ˆ e ¥² æ “ Š a € ‚ æ œ ¬ e phần tư ª a eve ´ a ¥e ¡  c ª  c ˆ † c ™ eve phần tư a ¥a ba phần tư Œ † "I e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  a ¤š æ ¬ ¡ A  ‘ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a  Š e ˆ ‡ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — æ œ ‰ e — œ c š „ e ˆ ¹ e eve š c ™ phần tư a ‹ • e ¥² æ “ Š I phần tư Œ a ¸ Š æ œ ˆ e ‚ „ æ ‰ điều torah æ Š phần tư a º † a ¸ € e ‰ ˜ e ² ¨ e ˆ ¹ a € ‚ c ba phần Ž a ª ’ c ¨ ± I phần tư Œ æ œ € æ – ° c š „ e ¥² æ “ Š æ ¨ ™ E ª Œ c  € e ˆ ‡ a eve ´ a ¥e ¡  c ª  æ œ ‰ e — œ c š „ a ¸ æ  ± æ µ, a ¸ Š e ¥² æ “ Š a  ‡ c ´ š a € ‚

A € € a € € c ba phần Ž a œ ‹ a ¸ a ¤® a  ¸ eve a ¤e ƒ ¨ 3 æ — ¥c ¨ ± I phần tư Œ a ¹ Ÿ e – € e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  c • ¶ a ¤© a °  c ´ … æ µ, a œ ‹ e š › æ ° ´ a Ÿ Ÿ c ™ phần tư a ‹ • 4 æ ¬ ¡ E ¥² æ “ Š I phần tư Œ æ “ Š a ¸ 3e ‰ ˜ a • † e ˆ ¹ a € ‚ æ điều torah a œ ¨ c ´ … æ µ a ¡, Thomas E ‚  c š „ a € Œ a  ¡ A ° phần tư a €  e ™ Ÿ e © … e €  e ‰ ¦ a › ž æ ‡ ‰ a º † a • † e ˆ ¹ c ™ phần tư a ‡ º c š „ æ ± ‚ æ • ‘ a ¿ ¡ E ™ Ÿ I phần tư Œ a ¸ ¦ æ “ Š e  ½ 3 æ ž ¶ a  ‘ e © ² eve e  e ‰ ¦ e điều torah › a ba phần † c š „ c „ ¡ A º º æ © Ÿ a € ‚ a º ” e ’ "a ¤" æ ¨ “ c ¨ ± I phần tư Œ c ba phần Ž æ – ¹ æ ³ ¨ æ „  a ˆ ° æ œ ‰ e — œ a € Œ a  ¡ A ° phần tư a €  e ™ Ÿ a ’ Œ a • † e ˆ ¹ e  ‡ e ¥² c š „ æ ¶ ˆ æ  ¯ a € ‚ c ba phần Ž a œ ‹ a ¸ a ¤® a  ¸ eve a ¤e ƒ ¨ æ Œ ‡ e ² ¬ æ ¤æ ¬ ¡ E ¥² æ “ Š a € Œ c › ´ æ Ž ¥a ¨  e „ … a œ ‹ e š › a • † e ² ¿ A ’ Œ æ µ, a º ‹ a ® ‰ a … ¨ a €  I phần tư Œ a ¸ ¦ æ Œ ‡ æ Ž "a phần tư Š æ œ — æ ” ¯ æ Œ  e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  c ™ phần tư a ‹ • e ¥² æ “ Š a € ‚

A € € a € € e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  c ™ phần tư e ¨ € a º º e – © e ›, a º ž 3 æ — ¥c ™ phần tư e ¡ ¨ e  ² æ ˜ Ž c ¨ phần tư Œ e © ± "I ² c µ „ c ¹ ” a œ ¨ c ´ … æ µ, a  — e ƒ ¨ æ › phần tư a, ba phần æ µ, a ³ ½ e ™ „ e ¿ ‘ I phần tư Œ c ” ¨ c „ ¡ A º º æ © Ÿ a ’ Œ a ° Ž a ½ ˆ a ˆ † a ˆ ¥a °  a … © e ‰ ˜ a € Œ c „ ¡ E ¦ – e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  æ µ eve, e  e ¦ a ‘ Š a €  c š „ a € Œ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — e ˆ ¹ e eve š a €  e € ² e ¡ Œ a º † e ¥² æ “ Š I phần tư Œ a ½ † æ œ ª æ   a  Š c ba phần Ž a œ ‹ eve e  e ‰ ¦ a € ‚ e  ² æ ˜ Ž a phần tư, e ª ¿ Eve I phần tư Œ c ” ± a ¥e ‰ ² a ˆ — a … ¬ a  ¸ æ “  æ œ ‰ æ ˆ – e  ‹ c ‡ Ÿ I phần tư Œ æ ˆ – e € … æ ‡ ¸ æ Ž › eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a œ ‹ æ — — c š „ æ ‰ € æ œ ‰ e ˆ ¹ e eve š e ƒ ½ a ° ‡ æ ˆ  c ‚ º e © ² c µ „ c ¹ ” e ¥² æ “ Š c š „ a € Œ a  ˆ æ ³ • C › ® æ ¨ ™ a €  I phần tư › e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  a ° ‡ c ¹ phần tư c º Œ eve e ˜ c ¤™ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — e ˆ ¹ eve e š a œ ¨ c ´ … æ µ, a ’ Œ e ˜ ¿ Carey barber æ ‹ ‰ a phần tư ¯ æ µ e ˆ ª e ¡ Œ I phần tư Œ c › ´ e ‡ ³ eve a ¥eve e  a  œ æ ¢a °  a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ c š „ eve e  a º ‹ e ¡ Œ a ‹ • a € ‚

A € € a € € e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  æ ‰ ¿ E ª  c ™ phần tư a ‹ • e ¥² æ “ Š

A € € a € € c ba phần Ž a œ ‹ a ¸ a ¤® a  ¸ eve a ¤e ƒ ¨ c ¨ ± I phần tư Œ e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  æ – phần tư c • ¶ a œ ° æ ™ ‚ e – “ 3 æ — ¥a ¸ Š a  ˆ 9 æ ™ ‚ 15a ˆ † a, ¦ a  ³ c ™ phần tư a ‹ • e ¥² æ “ Š a € ‚ a € Œ a  ¡ A ° phần tư a €  e ™ Ÿ æ Ž ¢æ ¸ ¬ a ˆ ° a ¸ € æ ž š a ½ ˆ e  “ a ° Ž a ½ ˆ a ba phần ž e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  æ Ž "a ˆ ¶ a œ ° a  điểm c € ™ phần tư a ° „ I phần tư Œ e  ½ a œ ¨ æ ‡ ¸ æ Ž › a o ´ a “ ˆ e ¦ ¬ a œ ‹ æ — — c š „ æ • điều torah e ² ¨ e ˆ ¹ a € Œ a œ ˜ c µ  æ Ž ¢c ´ ¢e € … a €  e ™ Ÿ e ™ „ e ¿ ‘ a € ‚ e š ¨ a ba phần tư Œ Œ "I a € Œ a  ¡ A ° phần tư a €  e ™ Ÿ æ “ Š e  ½ a ¸ € æ ž ¶ æ œ  a … ¶ e điều torah › a ba phần † c š „ c „ ¡ A º º æ © Ÿ a € ‚ 30a ˆ † e  ˜ a ba phần tư Œ Œ "I a € Œ a œ ˜ c µ  æ Ž ¢c ´ ¢e € … a €  e ™ Ÿ e ¢được a city  ¦ a ¸ € æ ž š a ° Ž a ½ ˆ æ “ Š a ¸ I phần tư Œ a  — a ˆ ° e phần tư • a ba phần ® æ   a ‚, I phần tư Œ a ¸ ¦ c ™ phần tư a ‡ º æ ± ‚ æ • ‘ a ¿ ¡ E ™ Ÿ a € ‚ a € Œ a  ¡ a ° phần tư a €  e ™ Ÿ a › ž æ ‡ ‰ a º † æ ± ‚ æ • ‘ a ¿ ¡ e ™ Ÿ I phần tư Œ a ¸ ¦ æ “ Š e  ½ c ¬ ¬ a º Œ æ ž ¶ c „ ¡ a º º æ © Ÿ a € ‚

A € € a € € æ ‡ ¸ æ Ž › a o ´ æ ‹ ¿ E ¦ ¬ a œ ‹ æ — — c š „ æ • điều torah e ² ¨ e ˆ ¹ a € Œ c ¬ ¬ a ¹  a €  e ™ Ÿ a ’ Œ a € Œ c ´ ¢e  ² a … ¡ A €  e ™ Ÿ a º ¦ e  a ˆ ° a ° Ž a ½ ˆ e ¥² æ “ Š I phần tư Œ a ‰  e € … a  — a ˆ ° æ   a ‚, I phần tư Œ a ½ † c „ ¡ A º º a “ ¡ A, ‚ a º ¡ I phần tư › a ba phần Œ e € … e ¡ ¨ c ¤º æ ² ’ æ œ ‰ a  — a ˆ ° e ‡  a ¤" æ   a ® ³ a € ‚ a ¸ ‹ a  ˆ 4 æ ™ ‚ 30a ˆ † a, ¦ a  ³ I phần tư Œ a € Œ a  ¡ A ° phần tư a €  e ™ Ÿ a œ ¨ e › "a  ‘ a € Œ c ´ ¢e  ² a … ¡ A €  e ™ Ÿ æ ‰ € œ a ¨ a œ ° æ   a ba phần › æ  ´ a Š © c š „ e € ” a ¸ æ “ Š e  ½ a º † c ¬ ¬ a ¸ ‰ æ ž ¶ c „ ¡ A º º æ © Ÿ a € ‚

A € € a € € e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  æ ‰ ¿ E ª  a °  a € Œ a œ ˜ c µ  æ Ž ¢c ´ ¢e € … a €  e ™ Ÿ a ’ Œ a € Œ c ¬ ¬ a ¹  a €  e ™ Ÿ c ™ phần tư a ‹ • e ¥² æ “ Š I phần tư Œ a ¸ ¦ e ¡ ¨ c ¤º æ ¤æ ¬ ¡ E ¥² æ “ Š æ ˜ ¯ a °  a ¹ Ÿ e – € a º º æ ° ‘ a  Š a phần tư Š æ – ¯ e ˜ a œ ‹ a ® ¶ æ ” ¯ æ Œ  a o ´ a ‹ ’ æ – ¯ a  ¦ a ‘ phần tư e  ² c š „ a › ž æ ‡ ‰ a € ‚ eve a ¥eve e  c ¨ ± I phần tư Œ e € ™ a … © e ‰ ˜ e ˆ ¹ e ˆ ‡ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — c „ ¡ E — œ a € ‚ a ½ † eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a ª ’ e được ” city c ¨ ± I phần tư Œ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a ¯ Œ e ± ª æ ˜ ‚ a Š c ˆ ba phần c š „ a … ’ a  a œ ¨ a € Œ a œ ˜ c µ  æ Ž ¢c ´ ¢e € … a €  e ™ Ÿ æ ‰ € a ± ¬ c š „ e ‹ ± a œ ‹ a … ¬ a  ¸ a eve leibovitz e , a € ‚

A € € a € € e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  æ › ba phần æ – phần tư 10 æ œ ˆ 19 æ — ¥a  ‘ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — æ – ¹ a  ‘ c ™ phần tư a ° „ a ° Ž a ½ ˆ a ’ Œ c „ ¡ A º º æ © Ÿ I phần tư Œ a ½ † e ¢được a city € Œ a  ¡ A ° phần tư a €  e ™ Ÿ æ ” ” æ ˆ ª a € ‚ a ¸ € a € ‹ æ œ ˆ a ba phần tư Œ e © Œ "I ² c µ „ c ¹ ” a œ ¨ c ´ … æ µ, a ¸ Š a Š æ city Œ  a º † æ ˜ ‚ a Š c ˆ ba phần a   a ¸ ‹ a … ¬ a  ¸ c š „ e ² ¨ e ˆ ¹ a € Œ e Š € æ ² ³ e ˜ e ¢– a €  e ™ Ÿ I phần tư Œ e € ™ e ‰ ˜ e ˆ ¹ e ‡ ³ eve a Š eve a  e ¢được æ city ‰ điều torah æ Š phần tư a œ ¨ a ¹ Ÿ e – € a € ‚ a  Š a ³ ¶ e eve › e ¦ – a  ° c ¨ ± I phần tư Œ e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  c š „ a ° Ž a ½ ˆ a ’ Œ c „ ¡ A º º æ © Ÿ e › – c „ ¶ c ² ba phần a º ¦ a ¸  a ¤I phần tư Œ a ½ † æ eve ” æ “ Š c ¯ „ a œ  a ba phần ˆ eve a điều torah I phần tư Œ a ¸ ” æ ˆ  æ œ ¬ e  a ½ Ž æ – eve phần tư a ¥e ‰ ² a ˆ — a ’ Œ c ba phần Ž a œ ‹ c š „ æ ” ” æ ˆ ª a ° Ž a ½ ˆ I phần tư Œ a › Eve æ ¤a  ¯ a ¥æ ¥µ a ¤" a œ ° æ ¶ ˆ e € — a °  æ – ¹ c š „ e ˜ ² c © º e ³ ‡ æ º  I phần tư Œ a œ ¨ e  e › ¢a Š æ ² ™ e ¡  c ª  a ¸ a ¿ ƒ c š „ c ´ … æ µ, a ¸ Š e – ‹ e — ¢a º † a ¸ € æ ¢ æ „  æ ƒ ³ a ¸  a ˆ ° c š „ æ – ° æ ˆ ° c, š a € ‚

A € € a € € eve a ¥eve e  a  ¦ a … ‹ e € ² a … ¥a Š æ ² ™ a  — e ƒ ¨

A € € a € € a phần tư Š æ œ — a ¤– e •, e ˜ ¿ A  œ æ  œ æ ‹ ‰ a ¸ Œ æ  š 2 æ — ¥e ¦ a ‘ Š c ¨ ± I phần tư Œ e ‹ ¥eve a ¥eve e  a ¸  a  œ æ ¢a °  a Š æ ² ™ a ’ Œ c ´ „ æ — ¦ æ ² ³ e ¥¿ A ² ¸ c š „ eve e  a º ‹ e ¡ Œ a ‹ • I phần tư Œ a œ ° a  € e ¡  c ª  a ° ‡ e € ² a ¸ € æ ¥æ “ ´ a ¤a "€ ‚ a ½ † eve a ¥eve e  c ¸ ½ a  ƒ e ¬ € e •, a “ ˆ e  Š c ¶ 3 æ — ¥a ® điều torah c ¨ ± I phần tư, eve Œ a eve ¥e  a ² e – ‹ a ‹" a œ ¨ a Š æ ² ™ a  — e ƒ ¨ a ± • e – ‹ a ½ œ æ ˆ ° e ¡ Eve Œ a ‹ • a € ‚ a ¥eve e  c ™ phần tư e ¨ € a º º a “ ˆ a Š e ‡ Œ c ¨ ± I phần tư Œ eve a ¥eve e  æ điều torah a ° ‡ a œ ° e  ¢æ eve ” a ‹ ¢æ “ ´ a ¤" e ‡ ³ a Š æ ² ™ æ ‰ € æ œ ‰ a œ ° a  € a € ‚ æ ³ • æ – ° c ¤ba phần 4 æ — ¥æ  ´ a phần tư • c › ® æ “ Š e € … a ± e  “ c ¨ ± I phần tư Œ æ • ¸ a   e phần tư › eve a ¥eve e  a  ¦ a … ‹ e € ² a … ¥a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ a  — e ƒ ¨ æ ± — a ° ¤a ° phần tư æ – ¯ e ™ „ e ¿ Eve ‘ a € ‚ eve a ¥e  e ‚ „ e  ² c ¨ ± I phần tư Œ æ œ ¬ e phần tư ª e ¡ Carey barber  c ª  a ¸ a ² a °  a Š æ ² ™ a ¯ ¦ æ – ½ a º † c ´ „ 1e  ¬ æ ¬ ¡ C © º e ¥² a € ‚

A € € a € € a ¸ a œ ‹ a ¤– a º ¤e ƒ ¨ c ™ phần tư e ¨ € a º º æ ± ª æ – ‡ æ – Œ 4 æ — ¥e ª ª I phần tư Œ a ¸ æ – ¹ a °  a Š æ ² ™ e ‡  c ‡ ƒ æ ˆ ° c  æ city, ± æ „ Ÿ æ † ‚ æ … ® a € ‚ c • ¶ a ‰  a ½ ¢a ‹ ¢a ¸ ‹ I phần tư Œ a  œ c  æ city ¢æ ˆ ° c š „ a ¤" c › ® æ ¨ ™ a ¸  e ƒ ½ æ ” ¹ e ® Š I phần tư Œ a ¿ Carey barber  e a ¹ ³ æ ° ‘ c š „ a ¤" a Ž Ÿ a ‰ ‡ a ¸  e ƒ ½ e ƒ Œ æ điều torah „ a € ‚ a ¸ æ – ¹ a phần tư, c ƒ ˆ a ‘ phần tư c ± ² æ œ ‰ e — œ æ – ¹ e  ¢a ¿  æ Œ  a … ‹ a ˆ ¶ a € ‚

"Không có lời bào chữa nào" của vua anh trong khu thuộc địa cũ của Kenya.Không xin lỗi
港式五张 Sơ đồ trang web